Izvēlieties valodu

Friedrich Wilhelm Brederlo, dzimis 1779. gada 7. decembri Jelgava (Mitau), miris 1862. gada 2. marta Riga.

Friedrich Wilhelm Brederlo dzimis Jelgava (Mitau) Kurzemes hercoga apgabala. Vina tevs Johann David Brederlo bija akcizes inspektors un atbildigais par dzerieniem pedeja Kurzemes hercoga Petera galma. Pec izskološanas Jelgava vinš dodas vienu gadu pec teva naves pavasari 1796. gada uz Rigu. 1815. gada vinš pievienojas melngalvju biedribai Riga. Vinš iemanto namu, kas atrodas netalu no ratsnama un melngalvju nama Maza grecinieku iela 1 un ieriko tur savu veikalu. Gimenes tradiciju turpinot vinš tirgojas ar vinu un driz attistas par vienu no vispazistamakiem šitas nozares parstavjiem Riga.

Dalu savas dzives Brederlo pavada celojot un pie tam seko tiklab tirgotaja ka ari makslas krajeja merkiem. Celojumi vinu ved uz Vaciju, Angliju, Franciju, Spaniju, Zviedriju un citam Eiropas zemem un no šiem celojumiem vinš vairakkart atved maja gleznas savai gleznu kolekcijai. Ta vina muža beigas krajums aptver vairak ka 200 gleznu, parsvara holandiešu, vacu, italu un anglu gleznotaju devinpadsmita gadsimta. Friedrich Wilhelm Brederlo tiek uzskatits par izcilu mecenatu un jauno makslas talantu atbalstitaju. Savu aizbildnibu vinš noveleja gleznotajam Alexander Heubel (1813-1847); Wilhelm Georg Timm (1820-1895) un Karl Johann Bähr (1801-1869) bieži atradas vina viesu skaita Brederlo nama. Ari daudzi jauni tirgotaji pateicoties Brederlo labdarigai starpniecibai sasniedz sekmigu karjeru. Ta piemeram Friedrich Schaar (1804-1872), kas bija iecelojis no Glückstadt, un Peter Schniedewind nodibinaja ar Brederlo veikala pelnito naudu savu kopigo vina tirdzniecibu.

Rigas ratskungs, lieltirgotajs un makslas kolekcionars Friedrich Wilhelm Brederlo piedereja pie vispazistamakam personibam 19. gadsimta Riga. Par to galvena karta atbildiga bija vina degsme pilsetas un vinas sabiedriskas dzives parvaldišana ka ari nesaviga mecenata darbiba. Šodien Brederlo vards gan vienmer tiek saistits tikai ar vina vertigo, skaitliski, lielo gandriz pilnigi Riga saglabato gleznu kolekciju.